WSPÓŁPRACA

ONLINE

Naszą witrynę przegląda teraz 2 gości 

Dystrybucja węgla zakupionego w Urzędzie Miasta i Gminy w Międzychodzie Drukuj

Spółka realizuje dostawy węgla kamiennego do mieszkańców Gminy Międzychód. Kontakt pod numerem telefonu 606 651 712.

Więcej informacji na: www.miedzychod.pl

 
Pismo do Premiera Polskiego Rządu ws. ceny ciepła i kosztów zakupu węgla Drukuj

Pobierz pismo

 
Zmiana taryfy dla ciepła - grupa taryfowa Ciepłownia Rejonowa Drukuj

Dnia 27 lipca 2022 roku została opublikowana w Biuletynie Branżowym decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła dla Międzychodzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Średni wzrost cen energii cieplnej dla grup taryfowych CRIO, CRGD, CRID to 230% i wynika z drastycznego wzrostu cen miału węgla kamiennego (embargo na rosyjski i białoruski węgiel).

Niniejsza zmiana taryfy dla ciepła obowiązuje od dnia 11 sierpnia 2022 roku.

Pobierz taryfę

 
Taryfa dla ciepła Drukuj

Dnia 28 grudnia 2021 roku została opublikowana w Biuletynie Branżowym decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła dla Międzychodzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Średni wzrost cen energii cieplnej (dla wszystkich grup taryfowych) to 19,84% i wynika ze znaczącego wzrostu cen surowców energetycznych.

Niniejsza taryfa obowiązuje od dnia 12 stycznia 2022 roku.

Pobierz taryfę

 
Wdrożenie elektronicznego biura obsługi klienta eBOK. Drukuj

Międzychodzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. informuje, że w miesiącu maju 2021 roku wdrożyło elektroniczne biuro obsługi klienta tzw. eBOK. Każdy Odbiorca energii cieplnej mający dostęp do internetu może skorzystać z elektronicznej informacji w zakresie rozliczeń i wystawionych mu faktur za ciepło. Niniejsze wdrożenie aplikacji eBOK jest konsekwencją obowiązku prawnego wynikającego z Prawa energetycznego.

Aplikacja dostępna w zakładce: Obsługa Klienta.

 

Międzychodzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o.

ul. Sikorskiego 21A, 64-400 Międzychód

NIP: 595-000-00-52

tel. 95 748 2936, 95 748 2937       fax. 95 748 38 82