WSPÓŁPRACA

ONLINE

Naszą witrynę przegląda teraz 7 gości 

Zapytanie ofertowe 6 / 2024 Drukuj
piątek, 10 maja 2024 10:23

Dnia 10 maja 2024 roku Międzychodzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. występuje z zapytaniem ofertowym na dostawę miału węgla kamiennego do produkcji energii cieplnej na sezon grzewczy 2024 / 2025 dla jednej klasy jakościowej surowca 22.000 kJ/kg.

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa surowca wraz z transportem i rozładunkiem miału węgla kamiennego spełniającego wymagania POLSKICH NORM serii PN-82/G-97000 dla sortymentu M II, typ 32.1 o parametrach:

- wartość opałowa (stan roboczy) minimum 22.000 kJ/kg,

- zawartość popiołu (stan roboczy) do 18%,

- zawartość siarki całkowitej (stan roboczy) do 0,6%,

- zawartość wilgoci (stan roboczy) do 12%,

- uziarnienie: zawartość ziarna w przedziale od 0 do 3 mm - 30%, w przedziale od 3 do 10 mm - 50%, w przedziale od 10 do 20 mm - 20%,

- zawartość części lotnych powyżej 28%,

- zdolność spiekania RI powyżej 5 do 20,

- pozostałe wg POLSKICH NORM.

2. Surowiec ma być dostarczony na plac składowy MPEC w Międzychodzie przy ul. Sadowej 6 w ilości 1000 ton wg harmonogramu: 250 ton - sierpień 2024 r., 250 ton - wrzesień 2024 r., 250 ton - październik 2024 r., 250 ton - listopad 2024 r.

3. Zainteresowanych prosimy o składanie ofert do dnia 17 maja 2024 roku godzina 13.30 wraz z dokumentami rejestrowymi firmy, oświadczeniem o sytuacji ekonomicznej i technicznej zapewniającej wykonanie zamówienia oraz referencjami z ostatnich 3 lat potwierdzającymi realizację porównywalnych umów* (minimum 5 dokumentów referencyjnych z branży energetyki cieplnej - przedsiębiorstwa koncesjonowane). Oferty należy przesyłać na adres: sekretariat@mpec-miedzychod.pl lub pocztą tradycyjną.

4. Jedynym kryterium wyboru ofert będzie cena (przy spełnieniu wymagań formalnych).

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo podziału zamówienia na dwa podmioty.

6. Postanowienia dodatkowe:

- oferty, które nie będą spełniały niniejszych wymagań zostaną odrzucone,

- surowiec nie może zawierać jako dodatku tzw. pyłu koksowego oraz półkoksu.

- pochodzenie i skład węgla musi być potwierdzone dokumentami jakościowymi,

- ważność oferty min. 21 dni,

- termin płatności za dostarczony miał węglowy: 21 dni po dostawie / od doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT,

- powyższe stanowi SIWZ.

* za porównywalną umowę uważa się wykonany kontrakt nie mniejszy niż 1000 ton, o parametrach jakościowych miału węgla kamiennego nie gorszych niż wskazane w niniejszej specyfikacji.

 
Zapytanie ofertowe 5 / 2024 Drukuj
czwartek, 28 marca 2024 12:37

Dnia 28 marca 2024 roku Międzychodzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. występuje z zapytaniem ofertowym na dostawę węgla kamiennego do produkcji energii cieplnej na sezon grzewczy 2024 / 2025 dla kotłowni lokalnych o mocy poniżej 1 MW (ekomiał = miał plus).

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa surowca wraz z transportem i rozładunkiem węgla kamiennego spełniającego wymagania Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych oraz POLSKICH NORM serii PN-82/G-97000 o parametrach:

- wartość opałowa (stan roboczy) minimum 24.000 kJ/kg,

- zawartość popiołu maksymalna (stan roboczy) do 12%,

- zawartość siarki całkowitej maksymalna (stan roboczy) do 1,2%,

- zawartość wilgoci całkowitej maksymalna (stan roboczy) do 20%,

- wymiar ziarna: od 3 mm do 31,5 mm,

- zdolność spiekania RI maksymalna do 25,

- pozostałe wg POLSKICH NORM.

2. Surowiec ma być dostarczony na plac składowy MPEC w Międzychodzie przy ul. Sadowej 6 w ilości 50 ton wg harmonogramu: maj 2024 r.

3. Zainteresowanych prosimy o składanie ofert do dnia 03 kwietnia 2024 roku godzina 14.30 wraz z dokumentami rejestrowymi firmy, oświadczeniem o sytuacji ekonomicznej i technicznej zapewniającej wykonanie zamówienia oraz referencjami z ostatnich 3 lat potwierdzającymi realizację porównywalnych umów* (minimum 3 dokumenty referencyjne z branży energetyki cieplnej - przedsiębiorstwa koncesjonowane). Oferty należy przesyłać na adres: sekretariat@mpec-miedzychod.pl

4. Jedynym kryterium wyboru ofert będzie cena (przy spełnieniu wymagań formalnych).

5. Postanowienia dodatkowe:

- oferty, które nie będą spełniały niniejszych wymagań zostaną odrzucone,

- pochodzenie i skład węgla musi być potwierdzone dokumentami jakościowymi,

- ważność oferty min. 21 dni,

- termin płatności: 21 dni po dostawie / od doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT,

- powyższe stanowi SIWZ.

* za porównywalną umowę uważa się wykonany kontrakt nie mniejszy niż 200 ton, o parametrach jakościowych węgla kamiennego nie gorszych niż wskazane w niniejszej specyfikacji.

 
Zapytanie ofertowe 4 / 2024 Drukuj
środa, 20 marca 2024 12:03

Międzychodzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ogłasza zapytanie ofertowe dla zadania:

Modernizacja węzła cieplnego w budynku gminnym (żłobek – przedszkole) przy ul. Daszyńskiego 21 w Międzychodzie w formule zaprojektuj, wybuduj.

Niniejsze stanowi Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia i dostępne jest tylko na stronie internetowej: www.mpec-miedzychod.pl

Przedmiotem zamówienia jest: demontaż zużytego węzła cieplnego dwufunkcyjnego oraz urządzeń towarzyszących, zaprojektowanie i montaż nowego kompaktowego węzła cieplnego przeznaczonego do przygotowania ciepła na potrzeby instalacji c.o. i c.w.u.

Miejsce realizacji: 64 – 400 Międzychód ul. Daszyńskiego 21.

Termin wykonania zadania: 05.08.2024 r. - 23.08.2024 r. Roboty przygotowawcze mogą być realizowane odpowiednio wcześniej.

Oferty należy składać na adres email: sekretariat@mpec-miedzychod.pl do dnia 05.04.2024 r. do godziny 12.00.

Kryteria wyboru ofert: cena (koszt) - 100%.

Uprawniony do kontaktów z Wykonawcami: Jacek Nowak Kierownik ds. Technicznych tel. 603 139 023.

Warunki udziału w postępowaniu:

- Wykonawca przedstawi referencje z ostatnich 5 lat, potwierdzające realizację porównywalnych umów (minimum 2 dokumenty referencyjne).

- Wykonawca wraz z ofertą przedstawi dokumenty rejestrowe firmy.

- Wykonawca przed złożeniem oferty musi odbyć wizję lokalną w obiekcie inwestycji oraz dokonać przeglądu istniejącej dokumentacji.

Załącznik:

 
Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego 1/2024 Drukuj
czwartek, 07 marca 2024 07:30

Międzychodzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. informuje, iż rozstrzygnęło zapytanie ofertowe nr 1/2024. Spółka PGNiG Obrót Detaliczny spełniła wymagania formalne oraz przedstawiła najkorzystniejszą cenę.

 
Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego 2/2024 Drukuj
czwartek, 07 marca 2024 07:27

Międzychodzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. informuje, iż rozstrzygnęło zapytanie ofertowe nr 2/2024. Spółka ENEA spełniła wymagania formalne oraz przedstawiła najkorzystniejszą cenę.

 
Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego 3/2024 Drukuj
czwartek, 07 marca 2024 07:02

Międzychodzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. informuje, iż rozstrzygnęło zapytanie ofertowe nr 3/2024. Zgodnie z punktem 5 zapytania, zamówienie podzielono na dwa podmioty. Spółki Coal Trade oraz WIK spełniły wymagania formalne oraz przedstawiły najkorzystniejszą cenę.

 
Zapytanie ofertowe 3 / 2024 Drukuj
wtorek, 20 lutego 2024 12:52

Dnia 20 lutego 2024 roku Międzychodzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. występuje z zapytaniem ofertowym na dostawę miału węgla kamiennego do produkcji energii cieplnej na sezon grzewczy 2024 / 2025 dla jednej klasy jakościowej surowca 22.000 kJ/kg.

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa surowca wraz z transportem i rozładunkiem miału węgla kamiennego spełniającego wymagania POLSKICH NORM serii PN-82/G-97000 dla sortymentu M II, typ 32.1 o parametrach:

- wartość opałowa (stan roboczy) minimum 22.000 kJ/kg,

- zawartość popiołu (stan roboczy) do 18%,

- zawartość siarki całkowitej (stan roboczy) do 0,6%,

- zawartość wilgoci (stan roboczy) do 12%,

- uziarnienie: zawartość ziarna w przedziale od 0 do 3 mm - 30%, w przedziale od 3 do 10 mm - 50%, w przedziale od 10 do 20 mm - 20%,

- zawartość części lotnych powyżej 28%,

- zdolność spiekania RI powyżej 5 do 20,

- pozostałe wg POLSKICH NORM.

2. Surowiec ma być dostarczony na plac składowy MPEC w Międzychodzie przy ul. Sadowej 6 w ilości 1000 ton wg harmonogramu: 500 ton - marzec 2024 r., 500 ton - kwiecień 2024 r.

3. Zainteresowanych prosimy o składanie ofert do dnia 27 lutego 2024 roku godzina 13.30 wraz z dokumentami rejestrowymi firmy, oświadczeniem o sytuacji ekonomicznej i technicznej zapewniającej wykonanie zamówienia oraz referencjami z ostatnich 3 lat potwierdzającymi realizację porównywalnych umów* (minimum 5 dokumentów referencyjnych z branży energetyki cieplnej - przedsiębiorstwa koncesjonowane). Oferty należy przesyłać na adres: sekretariat@mpec-miedzychod.pl lub pocztą tradycyjną.

4. Jedynym kryterium wyboru ofert będzie cena (przy spełnieniu wymagań formalnych).

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo podziału zamówienia na dwa podmioty.

6. Postanowienia dodatkowe:

- oferty, które nie będą spełniały niniejszych wymagań zostaną odrzucone,

- surowiec nie może zawierać jako dodatku tzw. pyłu koksowego oraz półkoksu.

- pochodzenie i skład węgla musi być potwierdzone dokumentami jakościowymi,

- ważność oferty min. 21 dni,

- termin płatności za dostarczony miał węglowy: 21 dni po dostawie / od doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT,

- powyższe stanowi SIWZ.

* za porównywalną umowę uważa się wykonany kontrakt nie mniejszy niż 1000 ton, o parametrach jakościowych miału węgla kamiennego nie gorszych niż wskazane w niniejszej specyfikacji.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 14

Międzychodzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o.

ul. Sikorskiego 21A, 64-400 Międzychód

NIP: 595-000-00-52

tel. 95 748 2936, 95 748 2937       fax. 95 748 38 82