WSPÓŁPRACA

ONLINE

Naszą witrynę przegląda teraz 5 gości 

Historia firmy Drukuj

Międzychodzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. zostało utworzone na podstawie podjętej uchwały Rady Miasta i Gminy w Międzychodzie z dnia 30 czerwca 1992 roku oraz uchwały Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Międzychodzie z dnia 15 czerwca 1992 roku. W dniu 08 lipca 1992 roku sporządzono akt notarialny zawarcia umowy Spółki. Siedzibą Spółki określono miasto Międzychód. Czas trwania Spółki – nieograniczony. Kapitał zakładowy wynosił wówczas 40.000.000 złotych (czyli 4 000 zł.) i dzielił się na 40 równych i niepodzielnych udziałów o wartości 1.000.000 (czyli 100 zł.). Wspólnikami byli i są do dnia dzisiejszego: Miasto i Gmina Międzychód, Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa. Pierwsza siedziba spółki znajdowała się w Międzychodzie przy ul. Szpitalnej 4, a pierwszym dyrektorem spółki był Walery Piechocki wyłoniony w drodze konkursu.

Przed rokiem 1992, wówczas jeszcze Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej było rejonem (oddziałem) podległym pod Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gorzowie Wielkopolskim, które powstało 01 lipca 1975 roku po utworzeniu województwa gorzowskiego. W wyniku tych zmian WPEC objął swoim zasięgiem wszystkie zakłady energetyczne w zakresie ciepłownictwa na terenie województwa, które mieściły się w takich miastach jak Kostrzyń z Witnicą, Międzyrzecz, Skwierzyna, Międzychód, Myślibórz, Dębno. WPEC jako jednostka główna zarządzała i administrowała tymi oddziałami. Tam znajdował się zarząd przedsiębiorstwa, dyrekcja oraz działy: techniczny, zaopatrzeniowy, ekonomiczny, eksploatacji.

W początkowym okresie istnienia WPEC zatrudniał około 1800 osób w sezonie grzewczym, a z każdym kolejnym rokiem liczba osób stopniowo zmniejszała się w wyniku modernizacji obiektów, kotłowni lokalnych, węzłów cieplnych. W jednostkach nadrzędnych zatrudnione były osoby do nadzoru, obsługi kotłowni lokalnych.

Struktura organizacyjna WPEC w Gorzowie zmieniła się w wyniku przeprowadzonej reorganizacji województw. W wyniku tych zmian oddziały w poszczególnych miastach stały się odrębnymi jednostkami, podległymi pod Urzędy Gminy, a w Międzychodzie również pod Spółdzielnię Mieszkaniową. Obecnie siedziba spółki znajduje się przy ul. Sikorskiego 21 A. W dniu 23 lipca 2002 roku Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, XXI Wydział Gospodarczy pod numerem 0000122335. Władzami Spółki są: Zgromadzenie Wspólników, Rada Nadzorcza oraz Zarząd. Zarząd Spółki jest jednoosobowy, reprezentowany przez Szymona Prokopczuka, będącego jednocześnie Prezesem Zarządu - Dyrektorem Spółki. Kapitał podstawowy wynosi 3.296.500,00 i dzieli się na udziały, które posiadają Wspólnicy. Podstawowym przedmiotem działalności spółki jest produkcja i przesył energii cieplnej.

 

Międzychodzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o.

ul. Sikorskiego 21A, 64-400 Międzychód

NIP: 595-000-00-52

tel. 95 748 2936, 95 748 2937       fax. 95 748 38 82