WSPÓŁPRACA

ONLINE

Naszą witrynę przegląda teraz 19 gości 

Cennik - taryfa dla ciepła Drukuj

Dnia 8 marca 2017 roku została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła dla Międzychodzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

Średni spadek cen i stawek opłat za energię cieplną wyniósł 6,7%. Jest to wynikiem korzystnie zakontraktowanych przez Spółkę MPEC głównych surowców do produkcji energii cieplnej: miału węgla kamiennego oraz gazu ziemnego.

Niniejsza taryfa obowiązuje od dnia 01 kwietnia 2017 roku.

POBIERZ TARYFĘ

 

Międzychodzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o.

ul. Sikorskiego 21A, 64-400 Międzychód

NIP: 595-000-00-52

tel. 95 748 2936, 95 748 2937       fax. 95 748 38 82