WSPÓŁPRACA

ONLINE

Naszą witrynę przegląda teraz 2 gości 

Drukuj

Dnia 14 sierpnia 2019 roku została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 13 sierpnia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła dla Międzychodzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Średni spadek cen energii cieplnej to 3,11%.

Niniejsza taryfa obowiązuje od dnia 28 września 2019 roku.

POBIERZ TARYFĘ

Dnia 11 czerwca 2018 roku została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 8 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła dla Międzychodzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

Niniejsza taryfa przestała obowiązywać w dniu 28 września 2019 roku.

POBIERZ TARYFĘ

Dnia 19 grudnia 2018 roku została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła dla Międzychodzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Niniejsza zmiana jest wynikiem znaczącego wzrostu cen energii elektrycznej oraz gazu ziemnego.

Zmiana taryfy przestała obowiązywać w dniu 28 września 2019 roku.

POBIERZ TARYFĘ


 

Międzychodzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o.

ul. Sikorskiego 21A, 64-400 Międzychód

NIP: 595-000-00-52

tel. 95 748 2936, 95 748 2937       fax. 95 748 38 82