WSPÓŁPRACA

ONLINE

Naszą witrynę przegląda teraz 3 gości 

Drukuj

Dnia 11 kwietnia 2024 roku została opublikowana w Biuletynie Branżowym decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła dla Międzychodzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Średni wzrost cen energii cieplnej dla wszystkich grup taryfowych wynosi niecałe 1%.

Niniejsza taryfa zacznie obowiązywać od dnia 01 maja 2024 roku.

Pobierz taryfę

Dnia 28 grudnia 2023 roku została opublikowana w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki decyzja Prezesa URE w sprawie zmiany taryfy dla ciepła dla Międzychodzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Zmiana stawek opłat dotyczy gazowej grupy taryfowej KG.

Niniejszy wzrost ceny energii cieplnej o 32% jest wynikiem wzrostu cen gazu ziemnego. Zmiana taryfy dla grupy KG (kotłownie gazowe) wchodzi z dniem 12 stycznia 2024 roku.

Pobierz taryfę

Dnia 15 września 2023 roku została opublikowana w Biuletynie Branżowym decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie zmiany taryfy dla ciepła dla Międzychodzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Średni spadek cen energii cieplnej dla poniższych grup taryfowych wynosi:

- Kotłownie węglowe lokalne: KW = - 34,65%,

- Ciepłownia Rejonowa: CRIO = - 38,23%, CRGD = - 36,17%, CRID = - 33,79%.

Niniejsza zmiana taryfy jest wynikiem spadku cen surowców energetycznych i obowiązuje od dnia 01 października 2023 roku. Ponadto informujemy, iż dla grup taryfowych KW, CRIO, CRGD, CRID najniższą ceną dostawy ciepła będzie cena wynikająca ze zmiany taryfy dla ciepła. 

Pobierz taryfę

Dnia 04 stycznia 2023 roku została opublikowana w Biuletynie Branżowym decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła dla Międzychodzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Średni wzrost cen energii cieplnej dla poniższych grup taryfowych wynosi:

- KW (kotłownie węglowe lokalne) = 98,56%,

- KG (kotłownie gazowe) = 4,29%,

- KO (kotłownia olejowa) = 63,34%.

W przypadku grupy taryfowej CR (Ciepłownia Rejonowa: CRIO, CRGD, CRID) odnotowano spadek cen energii cieplnej, średnio o 5,8%.

Niniejsza taryfa obowiązuje od dnia 01 lutego 2023 roku.

Pobierz taryfę

Dnia 27 lipca 2022 roku została opublikowana w Biuletynie Branżowym decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła dla Międzychodzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Średni wzrost cen energii cieplnej dla grup taryfowych CRIO, CRGD, CRID to 230% i wynika z drastycznego wzrostu cen miału węgla kamiennego.

Niniejsza zmiana taryfy dla ciepła obowiązywała do dnia 31 stycznia 2023 roku.

Pobierz taryfę

Dnia 28 grudnia 2021 roku została opublikowana w Biuletynie Branżowym decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła dla Międzychodzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Średni wzrost cen energii cieplnej (dla wszystkich grup taryfowych) to 19,84% i wynika ze znaczącego wzrostu cen surowców energetycznych.

Niniejsza taryfa obowiązywała do dnia 31 stycznia 2023 roku.

Pobierz taryfę

Dnia 16 października 2020 roku została opublikowana w Biuletynie Branżowym decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła dla Międzychodzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Średni spadek cen energii cieplnej to 1,58%.

Niniejsza taryfa obowiązywała do dnia 11 stycznia 2022 roku.

POBIERZ TARYFĘ

Dnia 18 lutego 2020 roku została opublikowana w Biuletynie Branżowym decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła dla Międzychodzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Średni wzrost cen energii cieplnej to 1% i wynika ze znaczącego wzrostu cen energii elektrycznej.

Niniejsza zmiana taryfy dla ciepła obowiązywała do dnia 29 listopada 2020 roku.

POBIERZ TARYFĘ

Dnia 14 sierpnia 2019 roku została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 13 sierpnia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła dla Międzychodzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Średni spadek cen energii cieplnej to 3,11%.

Niniejsza taryfa obowiązywała do dnia 29 listopada 2020 roku.

POBIERZ TARYFĘ


 


 

Międzychodzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o.

ul. Sikorskiego 21A, 64-400 Międzychód

NIP: 595-000-00-52

tel. 95 748 2936, 95 748 2937       fax. 95 748 38 82